Wolisz rent-a-guidepo angielsku? Następnie przejdź do www.rent-a-guide.com
Nie pokazuj mi tego listu ponownie

Polityka prywatności

Wersja: 3 lutego 2020 r

Tłumaczenie to służy wyłącznie wygodzie użytkownika. W przypadku wątpliwości rozstrzygający jest niemiecki tekst oryginalny.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Z tego powodu rent-a-guideprzetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (PKBR). Poniżej informujemy Państwa szczegółowo o sposobie postępowania z Państwa danymi.

1. Dostęp do danych i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer WWW automatycznie zapisuje jedynie tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz żądającego operatora (dane dostępu) i dokumentuje wywołanie.

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu wystawienia rachunku i zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania strony oraz poprawy naszych usług. Zgodnie z artykułem. 6 para. 1 zdanie 1 f PKBR, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż 52 tygodnie po zakończeniu Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez stronę trzecią

W ramach przetwarzania w naszym imieniu, dostawca zewnętrzny zapewnia nam usługi hostingu i prezentacji stron internetowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, które dominują w zakresie równoważenia interesów. Wszystkie dane zbierane w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach przewidzianych do tego celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w opisanych tu ramach.

Ten usługodawca znajduje się na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Funkcja komentarza na tej stronie internetowej

W przypadku funkcji komentarza na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zostaną zapisane informacje o czasie utworzenia komentarza, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie umieścisz go anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywowaniem, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze te muszą zostać usunięte ze względów prawnych (np. komentarze obraźliwe).

Podstawa prawna

Uwagi te są przechowywane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie danych do celów przetwarzania umów

Gromadzimy dane osobowe, gdy Państwo przekazują nam je w związku z zamówieniem lub gdy kontaktują się Państwo z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach wymagamy danych do realizacji zamówienia lub do realizacji Twojego kontaktu, a Ty nie możesz zrealizować zamówienia lub wysłać kontaktu bez ich specyfikacji. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych. Używamy danych dostarczonych przez Ciebie zgodnie z Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b PKBR na realizację kontraktów i obsługę Państwa zapytań. Po całkowitym przetworzeniu umowy Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie wszelkich okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, na co zezwala prawo i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

4. Przesyłanie danych

W celu wykonania umowy zgodnie z Art. 6 Para. 1 S. 1 b GDPR, przekazujemy Państwa dane usługodawcy oraz firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionych towarów/kartonów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybrali Państwo w procesie składania zamówienia, dane dotyczące płatności zebrane w celu przetworzenia płatności przekazujemy instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, zleconym przez nas dostawcom usług płatniczych lub wybranej usłudze płatniczej. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli zakładają Państwo tam konto. W tym przypadku podczas składania zamówienia należy zalogować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępu. W tym zakresie obowiązuje deklaracja o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych.

Creditreform Boniversum

W niektórych przypadkach, w których istnieje uzasadniony interes, nasza firma sprawdza Państwa zdolność kredytową w momencie zawierania umowy/księgowania oraz u dotychczasowych klientów. W tym celu współpracujemy z Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, od której otrzymujemy niezbędne dane. W imieniu Creditreform Boniversum przekazujemy Państwu z wyprzedzeniem następujące informacje, zgodnie z art. 1. 14 PKB UE:

Creditreform Boniversum GmbHjest agencją informacji konsumenckiej. Prowadzi on bazę danych, w której przechowywane są informacje kredytowe dotyczące osób prywatnych. Na tej podstawie Creditreform Boniversum dostarcza swoim klientom informacje kredytowe. Do klientów należą banki, firmy leasingowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, firmy zarządzające należnościami, firmy wysyłkowe, hurtowe i detaliczne oraz inne firmy dostarczające towary lub usługi. W ramach regulacji prawnych część danych dostępnych w informacyjnej bazie danych wykorzystywana jest również do zasilania innych baz danych firm, m.in. do celów obrotu adresowego.

W szczególności w bazie danych Creditreform Boniversum przechowywane są informacje na temat imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, ewentualnie adresu e-mail, zachowań płatniczych i udziałów osób. Celem przetwarzania przechowywanych danych jest dostarczenie informacji na temat zdolności kredytowej osoby, której dotyczy wniosek. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 para. 1f Unijny PKBR. Informacje na temat tych danych mogą być dostarczone później tylko wtedy, gdy klient może w sposób wiarygodny wykazać uzasadnione zainteresowanie zapoznaniem się z tymi informacjami. Jeśli dane są przekazywane do krajów spoza UE, odbywa się to na podstawie tak zwanych "standardowych klauzul umownych", które można znaleźć pod poniższym linkiem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=EN albo każą je stamtąd wysłać.

Dane są przechowywane tak długo, jak długo ich znajomość jest niezbędna do realizacji celu przechowywania. Z reguły wiedza ta jest wymagana przez początkowy okres przechowywania wynoszący trzy lata. Po upływie terminu ważności sprawdza się, czy pamięć masowa jest jeszcze potrzebna, w przeciwnym razie dane są usuwane dokładnie do dnia. Jeżeli sprawa jest rozpatrywana, dane są usuwane do dnia następującego po trzech latach od jej rozpatrzenia. Zgodnie z § 882e ZPO, wpisy do rejestru dłużników są wykreślane do dnia następującego po upływie trzech lat od dnia wydania polecenia rejestracji.

Uzasadnione interesy w rozumieniu Sztuki. 6 para. 1f PKB UE może obejmować: decyzję kredytową, rozpoczęcie działalności gospodarczej, udziały, roszczenia, ocenę kredytową, umowę ubezpieczenia, informacje dotyczące egzekwowania prawa.

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji od Creditreform Boniversum GmbHna temat przechowywanych tam danych osobowych. Jeśli dane przechowywane na Państwa temat są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich skorygowania lub usunięcia. Jeśli nie można od razu stwierdzić, czy dane są nieprawidłowe lub poprawne, mają Państwo prawo zablokować odpowiednie dane do czasu wyjaśnienia. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz zażądać ich uzupełnienia.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych przechowywanych w Creditreform Boniversum, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili. Odwołanie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych na podstawie Państwa zgody, dopóki nie zostanie ona odwołana, jeśli taka istnieje.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia, życzenia lub skargi dotyczące ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Creditreform Boniversum. Pomoże Ci szybko i poufnie we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych. Mogą Państwo również złożyć skargę na przetwarzanie Państwa danych przez Boniversum do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych w Państwa kraju związkowym.

Dane Creditreform Boniversum przechowywane na Państwa temat pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, od firm windykacyjnych i ich klientów.

Aby opisać Twoją zdolność kredytową, Creditreform Boniversum tworzy wartość punktową dla Twoich danych. Wartość punktowa obejmuje dane dotyczące wieku i płci, dane adresowe oraz, w niektórych przypadkach, dane dotyczące doświadczeń płatniczych. Dane te są uwzględniane przy obliczaniu wartości punktowej z różnymi wagami. Klienci Creditreform Boniversum wykorzystują wartości punktowe jako narzędzie do podejmowania własnych decyzji kredytowych.

Przetwarzanie danych przechowywanych w Creditreform Boniversum odbywa się z ważnych powodów zasługujących na ochronę wierzycieli i ochronę kredytową, które regularnie przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności lub służą do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych tylko z powodów, które wynikają ze szczególnej sytuacji w Twoim posiadaniu i które muszą być udowodnione. Jeśli można udowodnić takie szczególne powody, dane te nie będą już przetwarzane. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu Państwa danych do celów reklamowych i marketingowych, dane te nie będą już przetwarzane do tych celów.

Sprzeciw prosimy kierować do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych Creditreform Boniversum na adres https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/

5. E-mailowy biuletyn informacyjny

Reklama e-mailowa bez rejestracji na newsletter i prawo do sprzeciwu

Jeśli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a Państwo nie wyrazili sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania z naszego rynku ofert na podobne produkty, np. już zarezerwowane, drogą elektroniczną na podstawie § 7 ust. 3 UWG. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w podejściu reklamowym do naszych klientów, które przeważają nad naszymi interesami. Odnosi się to również do wysyłania e-maili z oceną produktów.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa adresu e-mail, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link podany w tym celu w e-mailu reklamowym, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.

6. Cookies

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z pewnych funkcji, wyświetlanie odpowiednich produktów lub do celów badania rynku, stosujemy tzw. pliki cookie na różnych stronach. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. f PKBR, które dominują w kontekście równoważenia interesów. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają w terminalu użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie).

Czas trwania zapisu można zobaczyć w przeglądzie w ustawieniach plików cookie dla twoja przeglądarka internetowa. Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, abyś był poinformowany o ustawianiu ciasteczek i decydować indywidualnie o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem, w jaki zarządza ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w pomocy menu każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer™ https://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™ https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome™ https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera™ http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

7. Analizy i badania rynku

W celu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób ekonomiczny, aby móc rozpoznać tendencje rynkowe, życzenia kontrahentów i użytkowników, analizujemy dostępne nam dane dotyczące procesów biznesowych, umów, zapytań, itp. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności, dane dotyczące użytkowania, metadane na podstawie Art. 6 para. 1 lit. f. PKBR, przy czym osoby zainteresowane obejmują partnerów umownych, zainteresowane strony, klientów, odwiedzających i użytkowników naszej oferty online

Analizy te są przeprowadzane na potrzeby ocen ekonomicznych, marketingu i badań rynkowych. Możemy, jeśli to możliwe, uwzględnić profile zarejestrowanych użytkowników z informacjami, np. o korzystaniu z ich usług. Analizy służą nam do zwiększenia przyjazności dla użytkownika, optymalizacji naszej oferty i efektywności ekonomicznej. Analizy służą wyłącznie nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to analizy anonimowe z wartościami zagregowanymi

Jeśli te analizy lub profile są osobiste, zostaną one usunięte lub uczynione anonimowymi wraz z odwołaniem użytkownika. W pozostałych przypadkach analizy makroekonomiczne i ogólne określenia trendów przygotowywane są w miarę możliwości anonimowo.

8. Analizy internetowe, marketing afiliacyjny i sieci reklamowe

Uczestnictwo w programach partnerskich

W ramach naszej oferty online stosujemy zwyczajowe w branży środki śledzenia na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online) zgodnie z Art. 6 para. 1 litera f PKBR, w zakresie, w jakim są one niezbędne do funkcjonowania systemu jednostek stowarzyszonych. Poniżej wyjaśniamy użytkownikom tło techniczne.

Usługi oferowane przez naszych partnerów umownych mogą być również reklamowane i linkowane na innych stronach internetowych (tzw. linki partnerskie lub systemy after-buy, jeśli np. linki lub usługi osób trzecich są oferowane po zawarciu umowy). Operatorzy poszczególnych stron internetowych otrzymują prowizję, jeśli użytkownicy korzystają z linków partnerskich, a następnie korzystają z ofert.

Podsumowując, dla naszej oferty online konieczne jest, abyśmy mogli śledzić, czy użytkownicy, którzy są zainteresowani linkami partnerskimi i/lub dostępnymi u nas ofertami, postrzegają je następnie na żądanie linków partnerskich lub naszej platformy online. W tym celu linki partnerskie i nasze oferty są uzupełniane o pewne wartości, które można ustawić w ramach linku lub w inny sposób, np. w pliku cookie. Wartości te obejmują w szczególności wstępną stronę internetową (referrer), czas, identyfikację online operatora strony internetowej, na której znajduje się link partnerski, identyfikację online danej oferty, identyfikację online użytkownika, jak również śledzenie określonych wartości, takich jak ID mediów reklamowych, ID partnera i kategoryzacji.

Używane przez nas identyfikatory online są wartościami pseudonimowymi. Oznacza to, że same identyfikatory internetowe nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska czy adresy e-mail. Pomagasz nam tylko w ustaleniu, czy ten sam użytkownik, który kliknął na link partnerski lub był zainteresowany ofertą za pośrednictwem naszej oferty online, przyjął ofertę, tzn. zawarł na przykład umowę z dostawcą. Identyfikacja online jest jednak w tym zakresie osobista, jako firma partnerska, a także my, identyfikacja online wraz z innymi danymi użytkownika. Tylko w ten sposób dana firma partnerska może poinformować nas, czy użytkownik zaakceptował ofertę, a my możemy na przykład wypłacić bonus.

Program partnerski Adcell

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub na które powołują się osoby odwiedzające jego strony - chyba że posiada on pełną wiedzę na temat nielegalnych treści i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez osoby odwiedzające jego stronę. PKBR)

Uczestnik programu partnerskiego ADCELL / Firstlead GmbH.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie śledzenia z Firstlead GmbHz marką ADCELL (www.adcell.de). Gdy tylko odwiedzający kliknie na reklamę z linkiem partnerskim, ustawiany jest plik cookie. Firstlead GmbH/ ADCELL używa cookies do śledzenia pochodzenia zamówień. Dodatkowo, Firstlead GmbH/ ADCELL używa tzw. pikseli śledzących. Mogą one być wykorzystane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach. Informacje generowane przez pliki cookie i piksele śledzące o korzystaniu z tej strony (w tym adres IP) i dostarczaniu formatów reklamowych są przekazywane na serwer Firstlead GmbH/ ADCELL i tam przechowywane. Między innymi, Firstlead GmbH/ ADCELL może rozpoznać, że na tej stronie został kliknięty link partnerski. Firstlead GmbH/ ADCELL może w pewnych okolicznościach przekazać te (anonimowe) informacje partnerom umowy, ale dane takie jak np. adres IP nie będą łączone z innymi zapisanymi danymi.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych

Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. a GDPR, niniejszy serwis internetowy korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy internetowej Google LLC (www.google.de) do celów analizy stron internetowych. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, takie jak cookies. Automatycznie zbierane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest redukowany przed jego przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Siedziba główna Google LLC znajduje się w USA i posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. W wyniku tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach ochrony prywatności.

Zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki, można kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych na tej stronie w przyszłości. Plik cookie z rezygnacją jest przechowywany w Twoim urządzeniu mobilnym. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody.

Google AdWords i pomiar konwersji

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 para. 1 lit. f. PKBR) usługi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wykorzystujemy proces marketingu internetowego Google "AdWords" do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), tak aby były one wyświetlane użytkownikom, którzy mają domniemane zainteresowanie reklamami. Pozwala nam to na wyświetlanie reklam dla i w ramach naszej oferty online, w szczególności w celu przedstawienia użytkownikom tylko tych reklam, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, w których jest zainteresowany innymi ofertami online, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, przy dostępie do naszych i innych stron internetowych, na których działa Sieć Reklamowa Google, Google bezpośrednio wykonuje kod z Google i (re)marketingowe znaczniki (niewidoczne grafiki lub kody, zwane również "web beacons") są zintegrowane na stronie internetowej. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można użyć również porównywalnych technologii). W pliku tym znajdują się informacje o tym, które strony internetowe użytkownik odwiedza, jakie treści go interesują i na jakie oferty użytkownik kliknął, informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłacze do stron internetowych, czas odwiedzin oraz dalsze informacje na temat korzystania z oferty online.

Otrzymujemy również indywidualny "plik cookie konwersji". Informacje zbierane za pomocą plików cookie są wykorzystywane przez Google do generowania statystyk konwersji dla nas. Widzimy jednak tylko łączną liczbę anonimowych użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby nam na osobistą identyfikację użytkowników.

Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie zapisuje i nie przetwarza np. nazwisk lub adresów e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach profilów pseudonimowych użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz. Nie dotyczy to przypadku, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Zebrane informacje o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, ewentualnych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

9. Usługi i treści stron trzecich

W ramach naszej oferty internetowej nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu Art. 6 para. 1 lit. f. PKBR) treści lub oferty usług osób trzecich w celu włączenia ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie "treścią")

Zawsze zakłada to, że osoby trzecie dostarczające te treści postrzegają adres IP użytkowników, ponieważ bez tego adresu IP nie mogliby wysłać treści do swojej przeglądarki. W związku z tym do wyświetlania tej treści wymagany jest adres IP. Dołożymy wszelkich starań, aby używać tylko tych treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP tylko do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. znaczników pikselowych (niewidocznych grafik, znanych również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Pixel tags" mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tego serwisu. Informacje pseudonimowe mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłających stronach internetowych, czasie odwiedzin i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także mogą być połączone z takimi informacjami z innych źródeł.

Vimeo

Możemy zintegrować wideo platformy "Vimeo" dostawcy Vimeo Inc, Uwaga: Departament prawny, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Polityka prywatności https://vimeo.com/privacy. Zwracamy uwagę, że Vimeo może korzystać z Google Analytics i zapoznać się z polityką prywatności (https://www.google.com/policies/privacy) oraz opcje opt-out dla Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) lub ustawień Google dotyczących wykorzystania danych do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/.).

Youtube

Integrujemy wideo z platformy "YouTube" dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności https://www.google.com/policies/privacy/. Opt-Out https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności https://www.google.com/policies/privacy/. Opt-Out https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Integrujemy funkcję rozpoznawania botów, np. dla wpisów w formularzach online ("ReCaptcha") dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności https://www.google.com/policies/privacy/. Opt-Out https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Integrujemy mapy usługi "Google Maps" dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane dotyczące lokalizacji użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody (z reguły w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane te mogą być przetwarzane w USA. Polityka prywatności https://www.google.com/policies/privacy/. Opt-Out https://adssettings.google.com/authenticated.

Optymalnie

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 para. 1 lit. f. PKBR) Optymalnie wykorzystane.

A/B-Testings", "Clicktracking" i "Heatmaps" pozwalają optymalnie zrozumieć, jak różne zmiany na stronie internetowej wpływają (np. zmiany pól wejściowych, projektu, itp.). Testy A/B służą poprawie przyjazności dla użytkownika i wydajności ofert online. Na przykład, użytkownicy otrzymują różne wersje strony internetowej lub jej elementów, takie jak formularze wejściowe, na których umieszczenie treści lub etykiet elementów nawigacyjnych może się różnić. Następnie na podstawie zachowania użytkowników można określić, które z tych stron lub elementów są bardziej dopasowane do potrzeb użytkowników, np. dłuższe pobyty na stronie lub częstsze interakcje z elementami. "Clicktracking" pozwala użytkownikom śledzić ich ruchy w ramach całej oferty online. Ponieważ wyniki tych testów są dokładniejsze, jeśli interakcja z użytkownikiem może być monitorowana przez pewien okres czasu (np. jeśli użytkownik lubi wracać), cookies są zazwyczaj zapisywane na komputerach użytkownika w celu przeprowadzenia tych testów. "Heatmaps" to ruchy myszy użytkowników, które są łączone z ogólnym obrazem, za pomocą których np. można rozpoznać, które elementy strony są preferowane, a które mniej.

Pliki cookie są zapisywane na urządzeniach użytkownika tylko do tych celów testowych. Przetwarzane są tylko pseudonimowe dane użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Visual Website Optimizer https://vwo.com/privacy-policy/.

Jeśli nie chcesz, aby Wizualny optymalizator stron internetowych rejestrował Twoje zachowania związane z użytkowaniem, możesz użyć tego linku jako obiektu do zbierania danych:

10. Media społecznościowe

Utrzymujemy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych w celu komunikacji z aktywnymi klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informowania ich o naszych usługach. Przy uzyskiwaniu dostępu do odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich odpowiednich operatorów

O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. piszą artykuły na naszych stronach internetowych lub wysyłają do nas wiadomości.

Ze względu na nasze uzasadnione zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online i w tym celu w ramach naszej oferty online wykorzystywany jest tzw. "piksel Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli mają Państwo siedzibę w UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").

Facebook jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Za pomocą piksela Facebooka, Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową dla prezentacji reklam (tzw. "reklamy Facebook"). W związku z tym wykorzystujemy piksel Facebooka do wyświetlania reklam, które zamieszczamy tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami, które są określone przez odwiedzane strony internetowe), które przekazujemy na Facebooka (tzw. "niestandardowa publiczność"). Chcemy również wykorzystać piksel Facebooka, aby zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku spełniają potencjalne zainteresowanie użytkowników i nie są uciążliwe. Piksel Facebooka pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tzw. "konwersja").

Facebook przetwarza dane zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. W związku z tym, ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w Polityce wykorzystania danych na Facebooku https://www.facebook.com/policy.php. Aby uzyskać szczegółowe informacje i szczegóły na temat piksela na Facebooku i jego działania, odwiedź sekcję Pomocy na Facebooku https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Możesz sprzeciwić się kolekcji przez Facebook pixel i wykorzystanie danych do wyświetlania reklam Facebook. Aby ustawić, jakie rodzaje reklam widzisz w serwisie Facebook, możesz odwiedzić stronę skonfigurowaną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne.

Użytkownik może również sprzeciwić się używaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych poprzez stronę dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo na stronie internetowej USA (http://www.aboutads.info/choices) lub na europejskiej stronie internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

11. Wysyłanie przypomnień o ocenach pocztą elektroniczną

Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z Artykułem. 6 para. 1 zdanie 1 lit. a GDPR, użyjemy Twojego adresu e-mail jako przypomnienia, aby złożyć ocenę Twojego zamówienia za pomocą stosowanego przez nas systemu oceny.

Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej poniżej.

12. Funkcja rejestracji

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji, wymagane dane obowiązkowe są przekazywane użytkownikom i przetwarzane na podstawie art. 1. 6 para. 1 lit. b) PKBR do celów udostępnienia konta użytkownika. Przetwarzane dane zawierają w szczególności dane do logowania (nazwa, hasło i adres e-mail). Dane wprowadzone podczas rejestracji będą wykorzystane w celu korzystania z konta użytkownika i jego przeznaczenia

Użytkownicy mogą być powiadamiani pocztą elektroniczną o informacjach istotnych dla ich konta użytkownika, takich jak zmiany techniczne. Jeżeli użytkownik usunie swoje konto użytkownika, jego dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ustawowego obowiązku przechowywania. Do użytkowników należy zapisanie swoich danych przed zakończeniem umowy, jeśli złożyli oni wypowiedzenie. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika zapisanych w czasie trwania umowy.

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji i logowania, jak również korzystania z konta użytkownika, przechowujemy adres IP oraz czas trwania danej akcji użytkownika. Dane są przechowywane w oparciu o nasze uzasadnione interesy, jak również ochronę użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem i innym niedozwolonym użyciem. Przekazywanie tych danych osobom trzecim zasadniczo nie ma miejsca, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z artykułem. 6 para. 1 lit. c PKBR. Adresy IP są anonimizowane lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.

13. Opcje kontaktu i Twoje prawa

Jako osoba zainteresowana, masz następujące prawa:

zgodnie z artykułem. 15 GDPR ma prawo do żądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w zakresie w nim opisanym;

zgodnie z artykułem. 16 GDPR ma prawo zażądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

zgodnie z artykułem. 17 GDPR prawo do żądania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że będą one dalej przetwarzane

zgodnie z artykułem. 18 GDPR, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile

ma prawo, zgodnie z artykułem. 20 GDPR, aby otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo podaliście w ustrukturyzowanym, aktualnym i czytelnym maszynowo formacie lub aby zażądać ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej;

prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 1. 77 PKBR. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy lub w siedzibie naszej firmy.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, informacji, poprawiania, blokowania lub usuwania danych, a także cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec konkretnego wykorzystania danych, prosimy o kontakt:

Dominik Fünkner
Friedrichstrasse 22
80801 Monachium
+49 89 2500 392 20
fuenkner@datenschutzexperte.de

Prawo do odwołania

O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w ramach równowagi interesów, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, można skorzystać z tego prawa w każdej chwili, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy istnieją powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody godne ochrony dla przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeżeli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. Wówczas nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.


Pobierz Politykę Prywatności [PDF, 75 KB]