Wolisz rent-a-guidepo angielsku? Następnie przejdź do www.rent-a-guide.com
Nie pokazuj mi tego listu ponownie

Ogólne zasady i warunki

wersja: 03.02.2020

§ 1 Zakres

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie w aktualnej wersji do całe korzystanie z platformy "rent-a-guide.pl" i inne platformy rezerwacyjne, które są obsługiwane przez rent-a-guide GmbH, Huestr. 6 w 44787 Bochum, Niemcy - zwanym dalej "rent-a-guide"; rezerwacje dokonywane są przez o i oświadczeniach na tych stronach internetowych. Odchylenia Zasady i warunki są wyraźnie sprzeczne.

§ 2 Usługi "rent-a-guide"

"rent-a-guide" prowadzi platformę rezerwacyjną, na której użytkownik może dokonać rezerwacji bezpośrednio z może zarezerwować usługę dla swojego dostawcy. Zarezerwowana usługa nie jest oferowana lub dostarczana przez sam "rent-a-guide", chyba że w w procesie rezerwacji lub gdzie indziej, wyraźnie stwierdza się, że wynająć-przewodnik oferuje lub sam świadczy wybraną usługę. Tylko usługodawca staje się partnerem umownym użytkownika. "rent-a-guide" zapewnia tylko techniczne możliwości rezerwacji i płatności Zarezerwowana usługa i działa jako recepcja / punkt doręczeń dla Posłaniec wyjaśniający dostawcy.

Do opisu i realizacji oferowanych usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferujący. "rent-a-guide" ma nie ma wpływu na treść, opis lub wygląd strony internetowej Realizacja usługi oferowanej przez dostawcę. Roszczenie o wykonanie w odniesieniu do zarezerwowanej usługi istnieje zatem tylko w stosunku do usługodawcy, a nie naprzeciwko "rent-a-guide."

Usługodawca może powiązać wykonanie swojej usługi z wykonaniem o określonych warunkach przez użytkownika (np. wzrost, waga, stan zdrowia itp.). Warunki te zostaną opublikowane przez usługodawcę w z jego skargi. W indywidualnych przypadkach, może to prowadzić do usługa nie jest dostępna dla każdego potencjalnego użytkownika.

§ 3 procedura rezerwacji

Poszczególne ogłoszenia dostawców nie stanowią jeszcze wiążącej oferty. Użytkownik wybiera jedno z ogłoszeń, wybiera dzień i godzinę występu serwisu, klika w "Księgę", wchodzi w jego/jej Dane kontaktowe i kliknij na przycisk "Potwierdź rezerwację". Z tym wchodzi składa oferentowi wiążącą ofertę. "rent-a-guide" bierze przyjmuje tę ofertę jako posłaniec.

Czy dostawca i wybrana usługa w wybranym dniu dostępny, "rent-a-guide" potwierdza zawarcie umowy z usługodawcą - jako jego emisariusze wyjaśnień - natychmiast. Przyjęcie oferty przez Usługodawca jest wykonywany pod warunkiem, że podane dane kontaktowe do użytkownik jest prawdziwie i całkowicie zarejestrowany i że zarezerwowany usługa jest płatna przed jej wykonaniem. Oznacza to, że istnieje umowa pomiędzy użytkownikiem a usługodawca zawarł wiążącą umowę.

"rent-a-guide" i usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania rezerwacji w oparciu o od błędów w wycenie.

Po zawarciu umowy, "rent-a-guide" wysyła potwierdzenie rezerwacji dla użytkownika, jak również kopię dokumentów wymaganych przez użytkownika do dokonania rezerwacji wprowadził dane do dostawcy w celu przetworzenia umowy.

§ 4 procedura płatności

Po dokonaniu rezerwacji, "rent-a-guide" zapewnia użytkownikowi różne opcje płatności, takie jak obciążenie karty kredytowej, PayPal lub płatność z góry przez przelewem bankowym. Użytkownik wybiera jedną z metod płatności oraz wykonuje zapłatę. Dopiero po zaksięgowaniu pełnej kwoty płatności następuje zgodnie z § 3 jest spełniony.

Jeśli usługa wybranego przez użytkownika dostawcy rozpoczyna się przed nota kredytowa jest otrzymywana przez "rent-a-guide", zawieszająca warunek nie jest spełniony, a użytkownik nie ma prawa do uczestnictwa w usługa oferowana przez usługodawcę.

Płatności otrzymane za pomocą kart kredytowych są przetwarzane przez rent-a-guide GmbH. Udało się. W przypadku rezygnacji z wycieczki, wynajęcie przewodnika GmbH wydaje Nota kredytowa dla klienta.

§ 5 Prawo do odwołania użytkownika

Skorzystanie z prawa do rezygnacji następuje do "rent-a-guide" jako Komunikatory objaśniające danego usługodawcy. Anulowanie jest wysyłane pocztą elektroniczną do storno@rent-a-guide.de. Anulowanie może być zrealizowane tylko wtedy, gdy Numer rezerwacji, jak również dane dotyczące rezerwacji muszą być całkowicie podane przez użytkownika. W przypadku terminowego anulowania rezerwacji, uiszczone już opłaty zostaną niezwłocznie zwrócone. przekazany z powrotem.

Obowiązują odpowiednie okresy anulowania rezerwacji przez świadczeniodawcę, które są obliczane według godzin do policzenia. W związku z tym należy podać okres anulowania, wynoszący np. 1 dzień, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zwiedzania. Aby dokonać anulowania, nasz prosty system anulowania rezerwacji może być użyty w potwierdzeniu rezerwacji, lub e-mail do storno@rent-a-guide.de i dostawcy.

§ 6 Liability of "rent-a-guide"

"rent-a-guide" jest odpowiedzialny za umowne naruszenie obowiązków oraz za czyn niedozwolony. tylko za umyślność i rażące zaniedbanie. Nie ma to zastosowania, jeśli to odszkodowanie który dotyczy urazu życia, ciała lub zdrowia na mocy wypełnienie głównych obowiązków lub zastąpienie szkody spowodowane opóźnieniem (§ 286 niemieckiego kodeksu cywilnego).

W przypadkach, w których odpowiedzialność za szkody, które nie są oparte na naruszeniu życia, ciała lub zdrowia oraz za lekkie zaniedbanie klienta nie jest wykluczone, takie roszczenia ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku - począwszy od daty powstania roszczenia.

Jeśli cena jednej z pośredniczących ofert wynajmu przewodnika powinna wynosić rezerwację i późniejszą fakturę od lokalnego dostawcy lub wymagany jest dostawca zewnętrzny, wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za tę różnicę. Różnica musi być zapłacona przez klienta, który ma możliwość różnica także możliwość bezpłatnego anulowania Musi być. Następujące strony zgadzają się na rozliczenie płatności różnicowych wynajem-przewodnik i lokalny dostawca. Czy obie strony nie powinny Obowiązek informacyjny spoczywa na lokalnym dostawcy. Kolejna płatność muszą być następnie wykonane przez klienta na miejscu, chyba że uzgodniono inaczej.

§ 7 Resale

Każda komercyjna i przemysłowa odsprzedaż zarezerwowanego towaru Serwis jest zabroniony bez uprzedniej zgody "rent-a-guide". W razie potrzeby mogą powstać roszczenia odszkodowawcze z tytułu "rent-a-guide".

§ 8 Ochrona danych

"rent-a-guide" dokłada wszelkich starań, aby zaoferować użytkownikowi wygodny serwis gwarancja. Wymagane do tego celu dane są przechowywane zgodnie z normą Zasady polityki prywatności "rent-a-guide".

Zgodnie z tymi zasadami użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych w dowolnym momencie, pod warunkiem że nie są niezbędne do wykonania umowy, na mocy support@rent-a-guide.de usunięty.

"rent-a-guide" gwarantuje, że dane nie zostaną przekazane osobom trzecim z wyjątkiem przewodników, tak aby mogli oni zidentyfikować użytkowników i może się z tobą natychmiast skontaktować w razie problemów.

We wszystkich innych aspektach obowiązuje polityka prywatności "rent-a-guide". [rent-a-guide.com/privacy]

Usługodawca zobowiązał się do "rent-a-guide" w celu wykorzystania danych dotyczących użytkownika po wykonaniu usługi.

§ 9 System oceniania

"rent-a-guide" wysyła każdemu użytkownikowi link z potwierdzeniem rezerwacji. za pośrednictwem którego użytkownik może korzystać z zarezerwowanej u usługodawcy usługi po wypełnieniu może oceniać anonimowo.

Użytkownik jest zobowiązany do obiektywnej oceny oceny bez użycia do pisania kryminalnych lub obraźliwych moralnie sformułowań.

Użytkownik nie ma prawa do publikacji swojej oceny. W szczególności jeżeli ocena ma znaczenie karne lub jest obraźliwa pod względem moralnym sformułowania, "rent-a-guide" jest uprawniony w każdej chwili do zmiany Usuń ocenę bez wymiany.

§ 10 voucherów

Zakupione vouchery z wypożyczalni są ważne do 3 lat. Wyłączone są Oferty specjalne. Jeśli po dokonaniu rezerwacji pozostała kwota, może to być mogą być wykorzystane do następnej rezerwacji, itp. Pozostałe kwoty nie mogą zostać wypłacone będzie. Voucher jest gotowy do wydrukowania bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Vouchery nie mogą być anulowane bezpłatnie po dokonaniu rezerwacji. Gdybyś miał niewykorzystany voucher, pobierana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 10,-€. na jeden kupon.

§ 11 choice of law - place of jurisdiction

W zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne, do usług "rent-a-guide" stosuje się następujące zasady Niemieckie prawo.

Jeśli nie mają Państwo ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub w innym kraju Państwo członkowskie UE i jesteś biznesmenem, społeczeństwem specjalnych aktywów lub jeśli masz swoje miejsce zamieszkania po wejściu w życie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w zakresie za granicą lub jest ich stałym miejscem zamieszkania w momencie, gdy nie jest znane, jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z Spory wynikające z niniejszej umowy z siedzibą firmy rent-a-guide GmbH.

§ 12 Klauzula rozdzielności

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. nie ma to wpływu na inne przepisy. W przypadku unieważnienia przepisu zastąpiony przez taki, który odpowiada sensowi i celowi nieskuteczności przepis w sposób prawnie skuteczny jest najbliższy pod względem ekonomicznym. Tak samo odnosi się do wszelkich luk w przepisach.


AGB do pobrania [PDF, 34 KB]